آیا دستور زیر برای نصب zlib درسته؟

make install

برای اینکار آدرس رو واسه فولدر zlib قرار دادم. بصورت زیر:

Build_WRF/LIBRARIES/zlib-1.2.7$ make install

و خطای زیر داده شده است:

mkdir: cannot create directory `/grib2': Permission denied
make: [install-libs] Error 1 (ignored)
mkdir: cannot create directory `/grib2': Permission denied
make: [install-libs] Error 1 (ignored)
mkdir: cannot create directory `/grib2': Permission denied
make: [install-libs] Error 1 (ignored)
mkdir: cannot create directory `/grib2': Permission denied
make: [install-libs] Error 1 (ignored)
mkdir: cannot create directory `/grib2': Permission denied
make: [install-libs] Error 1 (ignored)
cp libz.a /grib2/lib
cp: cannot create regular file `/grib2/lib': No such file or directory
make: *** [install-libs] Error 1

مشابه این مشکل رو با netcdf و mpich هم دارم.

 

 

سه‌شنبه, 03/03/2015 - 17:14
تصویر moje.am

دستوراتی که منجر به خطای permission denied می‌شوند مربوط به این است که شما در نصب (make install) نیاز به مجوز نصب در ریشه (root) دارید.

با دستور su به صورت کاربر اصلی در آمده و سپس به نصب اقدام کنید

این مسائل جزو مبانی خط فرمان لینوکس است که شما به دانستن آنها نیاز دارید!

برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .