سلام

من موقع تایپ :

mpirun -np 4 ./wrf.exe

 starting wrf task      0 of      4
 starting wrf task      1 of      4
 starting wrf task      2 of      4
 starting wrf task      3 of      4

===================================================================================
=  BAD TERMINATION OF ONE OF YOUR APPLICATION PROCESSES
=  PID 3931 RUNNING AT localhost.localdomain
=  EXIT CODE: 1
=  CLEANING UP REMAINING PROCESSES
=  YOU CAN IGNORE THE BELOW CLEANUP MESSAGES
===================================================================================

 
و موقع تایپ :

mpirun -np 4 wrf.exe

[proxy:0:0@localhost.localdomain] HYDU_create_process (utils/launch/launch.c:75): execvp error on file wrf.exe (No such file or directory)
[proxy:0:0@localhost.localdomain] HYDU_create_process (utils/launch/launch.c:75): execvp error on file wrf.exe (No such file or directory)
[proxy:0:0@localhost.localdomain] HYDU_create_process (utils/launch/launch.c:75): execvp error on file wrf.exe (No such file or directory)
[proxy:0:0@localhost.localdomain] HYDU_create_process (utils/launch/launch.c:75): execvp error on file wrf.exe (No such file or directory)

===================================================================================
=  BAD TERMINATION OF ONE OF YOUR APPLICATION PROCESSES
=  PID 3940 RUNNING AT localhost.localdomain
=  EXIT CODE: 255
=  CLEANING UP REMAINING PROCESSES
=  YOU CAN IGNORE THE BELOW CLEANUP MESSAGES
===================================================================================

 
این میاد

ممنون می شم جواب بدید

جمعه, 10/07/2015 - 19:16
تصویر nixmd

هشدار: در صورت تکرار ارسال کد ها به صورت متن ساده یا پرسش سوالات بی محتوا و ناقص، محتوای ارسالی شما به عنوان اسپم تلقی خواهد شد و حساب کاربری شما تعلیق خواهد شد.
 

تصویر moje.am

دستور دوم که صراحتا با پیغام زیر بیان می‌کند که اشتباه است:

execvp error on file wrf.exe (No such file or directory)

ولی  دستور اول با wrf.exe/. درست است. دستور real.exe/. را چگونه اجرا کرده اید (موازی یا سریال)؟

در مورد دستور اول حدس میزنم که شما مدل را به صورت سریال کامپایل کرده اید ولی به صورت موازی می‌خواهید اجرا کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .