با درود

من کدی دارم که پسوند .f داره و تمام مشخصات فرترن 77. من قبلا intel visual fortran composer XE 2011 رو نصب کردم و کدم با این نرم افزار شناخته میشه. ولی وقتی ران میکنم ارورهایی میگیرم که معلومه به دلیل تشخیص ندادن زبان برنامه هست. تکه ای از کد من رو در زیر میبینید:

​

<< PROGRAM CSTGRD
PARAMETER(IP=51,JP=100,NX=35,NY=61,LX=500,LY=500,IPW=25,IPE=25,
1 JPS=25,JPN=25,JPT=(JPS+JP+JPN),IPT=(IPW+IP+IPE)
2 ,NPR=(10*(NX+NY-2)+1),NSEC=10)
COMMON XV(IP),YV(JP),XS(NPR),YS(NPR),IS(NPR),JS(NPR),
1 ISC(NPR),JSC(NPR),XV1(LX),YV1(LY),SMX(LX),SMY(LY),
2 SX1(10),SY1(10),NL(20),XINT(20),XSD(NPR),YSD(NPR),
3 SMD(LX),XVE(IPE),XVW(IPW),YVS(JPS),YVN(JPN),XVT(IPT),
4 YVT(JPT),SX2(10),SY2(10)
COMMON DSMX(LX),DSMY(LY),XSN(NPR),YSN(NPR),XSS(NPR),
1 YSS(NPR),ISCN(NPR),JSCN(NPR),ISCS(NPR),JSCS(NPR)
2 ,KT(LX),DSMD(LX),T(IP,JP),DSM0(LX),LSTPS(NSEC),LSTPN(NSEC)
COMMON XCN(NX),YCN(NX),XCS(NX),YCS(NX),XCE(NY),YCE(NY),
1 XCW(NY),YCW(NY),XC(NX,NY),YC(NX,NY),XCL(NX,3*JP),
2 YCL(NX,3*JP),XCLD(3*JP),YCLD(3*JP),LSTPE(NSEC),LSTPW(NSEC),
3 LSTP(NSEC),ISHP(NSEC),X1(NSEC),Y1(NSEC),X2(NSEC),Y2(NSEC),
4 THT(NSEC),IARC(NSEC),IFLG(IP,JP),NPIS(NX)
COMMON ELN(NX,NY),ELS(NX,NY),COSNX(NX,NY),COSNY(NX,NY),
1 COSNZ(NX,NY),COSSX(NX,NY),COSSY(NX,NY),COSSZ(NX,NY)
COMMON NS,NI,NIM1,NJ,NJM1,NP,MI,MJ,NMD,NST,NRT,ISE,ISW,JSN,JSS
1 ,NIW,NIE,NIT,NJS,NJN,NJT,ISMX,NSCS,NSCN,LSCS,LSCN >> 

​

و قسمتی از ارورها:

Error 1 error #5082: Syntax error, found END-OF-STATEMENT when expecting one of: <IDENTIFIER> C:\Users\mohammad\Desktop\fortran\mesh\mesh\mesh.f90 2

Error 2 error #5082: Syntax error, found ',' when expecting one of: <END-OF-STATEMENT> ; C:\Users\mohammad\Desktop\fortran\mesh\mesh\mesh.f90 3

Error 3 error #5276: Unbalanced parentheses C:\Users\mohammad\Desktop\fortran\mesh\mesh\mesh.f90 4

Error 4 error #5082: Syntax error, found ',' when expecting one of: BLOCK BLOCKDATA PROGRAM MODULE TYPE BYTE CHARACTER CLASS DOUBLE DOUBLECOMPLEX ... C:\Users\mohammad\Desktop\fortran\mesh\mesh\mesh.f90 4

Error 5 error #5082: Syntax error, found ')' when expecting one of: , <END-OF-STATEMENT> ; C:\Users\mohammad\Desktop\fortran\mesh\mesh\mesh.f90 4  

بزرگترین سوال من اینه. نحوه کامپایل کردن فایلهای .f یا فرترن 77 چیه؟؟؟ هر چی میگردم نرم افزاری برای لینوکس یا ویندوز پیدا نمیکنم.

ممنون میشم جواب بدید

ی., 10/07/2016 - 20:15
تصویر moje.am

سلام
بله قطعا کد شما فرترن ۷۷ هست. برای ویندوز من از power station استفاده کرده ام و تا بحال مشکلی نداشته. اما خود من کاربر لینوکس هستم و تمام کامپایلرهای لینوکس از جمله gfortran که کامپایلر آزاد برای لینوکس هست در زمان نصب همه ملزومات برای اجرای برنامه ها با ساختار نسخه های قبلی را دارد، هیچ نیازی به اضافه کردن flag در زمان کامپایل نیست و حتی می‌توان به صورت ترکیبی از فرترن نسخه مختلف( مثلا ساب روتین نسخه ۷۷ با مین پروگرام نسخه ۲۰۰۳) کامپایل کرد. درضمن توضیحی که در زمان بروز خطا میدهد بسیار رساتر از کامپایلرهای ویندوز است که من تا به حال کار کرده‌ام.
امیدوارم توضیحات روشن باشد.
موفق باشید

برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .