با سلام

من در اجرای ./real.exe با خطای زیر مواجه شدم.

FATAL CALLED ---------------
FATAL CALLED FROM FILE: <stdin> LINE:   741
Mismatch between namelist and global attribute NUM_METGRID_SOIL_LEVELS

البته قبل از اجرای ungrib.exe/. دو کار زیر رو انجام دادم.

ln -s ungrib/Vtable_Tables/Vtable.GFS Vtable

و

*/link_grib.csh /home/....../WPS/data/fnl/.

برای اجرا از داده های fnl  استفاده کردم.

ممنون میشم کمک کنید.

جمعه, 29/01/2016 - 14:04
تصویر nixmd

namelist.input مربوط به wrf رو اینجا قرار بدید تا بررسی شود.

تصویر wrfstar

 &time_control
 run_days              = 0,
 run_hours              = 30,
 run_minutes             = 0,
 run_seconds             = 0,
 start_year             = 2015, 2015, 2015,
 start_month             = 09,  09,  09,
 start_day              = 17,  17,  17,
 start_hour             = 18,  18,  18,
 start_minute            = 00,  00,  00,
 start_second            = 00,  00,  00,
 end_year              = 2015, 2015, 2015,
 end_month              = 09,  09,  09,
 end_day               = 19,  19,  19,
 end_hour              = 00,  00,  00,
 end_minute             = 00,  00,  00,
 end_second             = 00,  00,  00,
 interval_seconds          = 21600
 input_from_file           = .true.,.true.,.true.,
 history_interval          = 180, 60,  20,
 frames_per_outfile         = 1000, 1000, 1000,
 restart               = .false.,
 restart_interval          = 5000,
 io_form_history           = 2
 io_form_restart           = 2
 io_form_input            = 2
 io_form_boundary          = 2
 debug_level             = 0
 /

 &domains
 time_step              = 180,
 time_step_fract_num         = 0,
 time_step_fract_den         = 1,
 max_dom               = 3,
 e_we                = 100,  151,  73,
 e_sn                = 72,  130,  67,
 e_vert               = 30,  30,  30,
 p_top_requested           = 5000,
 num_metgrid_levels         = 27,
 num_metgrid_soil_levels       = 4,
 dx                 = 39500, 13166.667, 4388.889,
 dy                 = 39500, 13166.667, 4388.889,
 grid_id               = 1,   2,   3,
 parent_id              = 1,   1,   2,
 i_parent_start           = 1,   36,  45,
 j_parent_start           = 1,   12,  81,
 parent_grid_ratio          = 1,   3,   3,
 parent_time_step_ratio       = 1,   3,   3,
 feedback              = 1,
 smooth_option            = 0
 /

 &physics
 mp_physics             = 3,   3,   3,
 ra_lw_physics            = 1,   1,   1,
 ra_sw_physics            = 1,   1,   1,
 radt                = 30,  30,  30,
 sf_sfclay_physics          = 1,   1,   1,
 sf_surface_physics         = 2,   2,   2,
 bl_pbl_physics           = 1,   1,   1,
 bldt                = 0,   0,   0,
 cu_physics             = 1,   1,   0,
 cudt                = 5,   5,   5,
 isfflx               = 1,
 ifsnow               = 1,
 icloud               = 1,
 surface_input_source        = 1,
 num_soil_layers           = 4,
 sf_urban_physics          = 0,   0,   0,
 /

 &fdda
 /

 &dynamics
 w_damping              = 0,
 diff_opt              = 1,   
 km_opt               = 4,   
 diff_6th_opt            = 0,   0,   0,
 diff_6th_factor           = 0.12,  0.12,  0.12,
 base_temp              = 290.
 damp_opt              = 0,
 zdamp                = 5000., 5000., 5000.,
 dampcoef              = 0.2,  0.2,  0.2
 khdif                = 0,   0,   0,
 kvdif                = 0,   0,   0,
 non_hydrostatic           = .true., .true., .true.,
 moist_adv_opt            = 1,   1,   1,   
 scalar_adv_opt           = 1,   1,   1,   
 /

 &bdy_control
 spec_bdy_width           = 5,
 spec_zone              = 1,
 relax_zone             = 4,
 specified              = .true., .false.,.false.,
 nested               = .false., .true., .true.,
 /

 &grib2
 /

 &namelist_quilt
 nio_tasks_per_group = 0,
 nio_groups = 1,
 /


 

تصویر moje.am

چون از داده fnl استفاده کرده اید، Vtable درست انتخاب شده است. ولی برخی از داده های fnl تنها شامل دو تراز خاک هستند. معمولا زمانی که پیغام خطا ظاهر می‌شود به صورت زیر است:

----------------- ERROR -------------------
namelist : num_metgrid_soil_levels = 4
input files : NUM_METGRID_SOIL_LEVELS = 0 (from met_em files).
-------------- FATAL CALLED ---------------
FATAL CALLED FROM FILE: <stdin> LINE: 743
Mismatch between namelist and global attribute NUM_METGRID_SOIL_LEVELS

که در این مثال می‌گوید در namelist.input شما مقدار ۴ را قرار داده‌اید در حالیکه داده‌های met_em هیچ تراز خاکی ندارد.

به پیغام خطا دقت کنید. خودش به شما می‌گوید که داده‌های met چند تراز خاک دارند. مقدار داده شده را در namelist وارد کنید.

 

یک راه دیگر این است که با استفاده از دستور ncdump به صورت زیر، متغیرهای فایل met_em را بررسی کنید (مثلا اگر یکی از فایل‌های met شما به نام met_em.d01.2012-02-06_12:00:00.nc باشد باید دستور زیر را وارد کنید):

ncdump -h met_em.d01.2012-02-06_12\:00\:00.nc > head.txt

خروجی یک فایل متنی به نام head.txt شامل اطلاعات فایل met است. تقریبا در انتهای فایل متنی در قسمت // global attributes: اطلاعات ترازهای خاک (:NUM_METGRID_SOIL_LEVELS =) قرار دارد. با توجه به آن، namelist خود را تنظیم کنید.

 

موفق باشید

تصویر wrfstar

ممنون از پاسخ خوبتون.

اما با صفر قرار دادن NUM_METGRID_SOIL_LEVELS با خطای دیگری روبرو شدم:

-------------- FATAL CALLED ---------------
FATAL CALLED FROM FILE:  <stdin>  LINE:    2129
Not enough soil temperature data for Noah LSM scheme.
-------------------------------------------

 

تصویر wrfstar

جواب سوالمو تو لینک زیر پیدا کردم:

http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/FAQ_files/FAQ_wrf_runtime.html

به این ترتیب که برای نسخه WRFV3.6.1  و تاریخ 7 ژانویه 2015 به بعد باید از داده های جدید  Vtable استفاده گردد.

داده های جدید را در مسیر  WPS/ungrib/Variable_Tables/ directory کپی کرده و دوباره به آنها لینک شده و سپس ungrib.exe/. وپس از آن metgrid.exe/.  را انجام میدهیم.

پس از طی این مراحل انجام real.exe/.  امکان پذیر خواهد بود.

البته تمامی گفته های بالا در سوال 22 لینک قرار داده شده توضیح داده شده است.

برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .