ذکر این نکته لازم است که دستورالعمل فوق به زبان ساده برای کسانی ارایه شده است که قصد دارند به عنوان کاربر جدید از مدل WRF استفاده کنند. تشریح تمامی توانایی‌های مدل و همچنین استفاده از امکانات متفاوت و جالب آن برای یک پیش‌بینی عملیاتی موفق، مطلبی است که از حوصله این دستورالعمل خارج است. البته کاربران پس از آشنایی با مدل و استفاده از آن و کسب تجربه قادر خواهند بود مطابق راهنمای کاربر مدل از تمام امکانات آن استفاده کنند.

مدل WRF رابط گرافیکی نداشته و فقط از طریق ترمینال و دستورات خط فرمان(command line) قابل اجرا می‌باشد. دانستن برخی دستورات ساده، اجرای مدل را ساده‌تر می‌کند:

در طی استفاده از مدل WRF گاهی مایل هستید فرایند اجرای هر برنامه و پیغام های نمایش داده شده بر روی ترمینال را به صورت یک فایل متنی ذخیره کنید. اجرای دستورات مدل به شکل زیر می‌تواند این هدف را برآورده کند. به طور مثال:

./ungrib.exe >& ungrib.out

پس از اتمام اجرای ungrib یک فایل متنی با نام ungrib.out را ایجاد می‌کند که محتویات آن پیاغم‌های نمایش داده شده در ترمینال هنگام اجرای آن است. همینطور سایر اجراهای مشابه:

./real.exe >& real.log
./wrf.exe >& wrf-run1.txt

باید دقت داشت که در هنگام اجرای هر برنامه، ترمینال نباید بسته شود. در غیر اینصورت فرایند پردازش قطع می‌شود.

تگ: