• فایل برنامه Super Grub Disk را دانلود کنید

http://forja.cenatic.es/frs/download.php/file/1757/super_grub2_disk_hybr...

 • image دانلود شده را بر روی یک CD یا miniCD رایت کنید و سیستم خود را ریست کنید و از روی CD آن را بوت کنید.Super Grub Disk (توجه کنید که فایل باید به شکل image رایت شود و نه کپی کردن دستی فایل همراه با چند فایل دیگر بر روی سی دی)
 • در صفحه مشاهده شده که مربوط به SuperGrubDisk است، گزینه Everything را انتخاب کنید، Enter کنید و کمی منتظر بمانید تا لیست تمام سیستم عامل ها و Kernel های شما بر روی صفحه نمایان شود.
 • از گزینه های نمایان شده، گزینه ای که مربوط به لینوکس نصب شده بر روی کامپیوترتان میشود را انتخاب کنید تا وارد آن شود.
 • پس از ورود به لینوکس ترمینال را باز کنید و دستورات زیر را وارد کنید
  sudo grub-install /dev/sda

  و پس از مشاهده Installation Complete  دستور زیر را وارد کنید

  sudo update-grub

   

تگ: