برای خواندن داده‌هایی از نوع grib2 با برنامه گردس لازم است به روش زیر عمل کنید:

گام اول :باید برنامه گردس را بر روی توزیع خود نصب کنید (با استفاده از مدیر بسته‌ها یا دانلود مستقیم از http://grads.iges.org/grads/downloads.html و نصب دستی)

گام دوم: دانلود برنامه g2ctl از مسیر زیر و ذخیره آن با نام g2ctl.pl  که با perl اجرا می‌شود: ftp://ftp.cpc.ncep.noaa.gov/wd51we/g2ctl/g2ctl

گام سوم: دانلود بسته wgrib2 از مسیر زیر:

http://www.ftp.cpc.ncep.noaa.gov/wd51we/wgrib2/wgrib2.tgz

بعد از دانلود بسته، آنرا یا به وسیله  "GUI "Extract here یا با دستور

tar -zxvf wgrib2.tgz

یا دستور

gunzip -c wgrib2.tgz | tar xvf -

استخراج کنید. به این طریق پوشه‌ای به نام grib2 ایجاد خواهد شد. این پوشه باید به مسیر /usr/bin منتقل شود:

sudo mv grib2 /usr/bin/

حال به آن دایرکتوری بروید:

 cd /usr/bin/grib2

و با دستور زیر، برنامه را نصب کنید:

 sudo make

هم اکنون فایل اجرایی wgrib2 در مسیر ” /usr/bin/grib2/wgrib2/wgrib2 “ قرار دارد.

گام چهارم: در فایل g2ctl.pl باید عبارت wgrib2=’wgrib2′ را به wgrib2=’/usr/bin/grib2/wgrib2/wgrib2′ تغییر داده و پس از ذخیره، با دستور زیر آنرا اجرایی کنید:

chmod 755 g2ctl.pl

حال فایل اجرایی را به /usr/local/bin/ منتقل کنید:

sudo cp g2ctl.pl  /usr/local/bin/

هم اکنون برنامه g2ctl از طریق ترمینال برای ایجاد فایل کنترلی ctl از فایل گریب2 قابل دسترسی است. برنامه gribmap نیز با گردس نصب شده است و فایل idx را تولید می‌کند.

با دو دستور زیر می‌توانید به این دو برنامه دسترسی پیدا کنید:

 g2ctl.pl -0 grib2_file >grib2_file.ctl
gribmap -0 -i grib2_file.ctl

 در اینجا آپشن 0 در نظر گرفته شده است(analysis). برای آگاهی به سایر گزینه‌ها به لینک زیر بروید: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/wesley/g2ctl.html

پس از اجرای گردس در ترمینال، فایل کنترلی را به صورت زیر فراخوانی کنید:

ga-> open grib2_file.ctl

با دستور زیر متغیرهای موجود در فایل گریب قابل رویت است:

ga-> q file

پاسخ‌ها

تصویر ali.pourghasemi

با سلام و خسته نباشید. من این مراحل را بر روی فدورا 23 انجام دادم ولی هنگام وارد کردن دستور sudo makeبا این ارور مواجه می شوم.

makefile:398: *** ERROR, fortran compiler (enironment vararible FC) is not recognized.  Stop.
ممنو می شوم من را راهنمایی کنید

تصویر moje.am

بعد از اینکه بررسی کردید که کامپایلر gfortran  روی سیستم شما نصب است و همچنان این خطا وجود دارد، روش زیر را امتحان کنید:

در پوشه grib2‌که استخراج کرده بودید، فایل makefile را باز کنید و بررسی کنید بخش مربوط به تعیین نوع کامپایلر فعال باشد. به عبارت دیگر سر دو خط زیر علامت # وجود نداشته باشد:

export CC=gcc
export FC=gfortran

بعد از حذف علامت # ، فایل را سیو کرده و دستورات را مجددا اجرا کنید.

یا اینکه قبل از اجرای دستور sudo make همان دو خط دستور را به نوبت در ترمینال اجرا کنید و سپس sudo make را انجام دهید.