تعداد ارسال های مرتبط با این موضوع: 1 موردwrf.exe

سلام دوستان

من در اجرای wrf.exe وقتی که از دو domain استفاده می کنم همواره با این خطا مواجه میشم: