تعداد ارسال های مرتبط با این موضوع: 12 مورداجرای مدل WRF

برای اجرای مدل WRF لازم است داده‌های اولیه  که در خروجی برنامه WPS فراهم شده به زیر شاخه run از شاخه اصلی WRFV3 منتقل شود.همچنین باید از طریق ترمینال از شاخه مربوط به WPS خارج شده و به زیر شاخه run از WRFبروید.

پیش از اجرای مدل نیاز است فایل متنی namelist.input ویرایش شود. فایل مذکور به عنوان مثال می‌تواند شامل اطلاعاتی به صورت زیر باشد:

دریافت داده برای کار با ورف

با عرض سلام

ببخشید من این سایت رو برای دانلود داده ها با فرمت GRIB برای کار با WPS پیدا کردم:

http://data-portal.ecmwf.int/data/d/interim_full_daily

منتهی چند تا سوال دارم:

۱) چون داده ها به صورت روزانه وجود ندارن آیا برای یک پیشبینی کوتاه مدت باید تمام ساعات رو دریافت کنم؟

۲) select setap که در قسمت داده های مربوط به سطح وجود داره چیرو نشون میده؟ وباید کدوم گزینرو انتخاب کنم؟

صفحه‌ها