تعداد ارسال های مرتبط با این موضوع: 1 موردنبودن گزینه wifi در فدورا

سلام

من فدورا نسخه 26 را نصب کردم ولی متاسفانه گزینه وایرلس موجود نیست و تنها باید با کابل LAN به اینترنت متصل شوم. آیا راهی هست که وایرلس راه اندازی شود؟