تعداد ارسال های مرتبط با این موضوع: 2 موردregcm instalation

سلام

خواستم طریقه نصب regcm را دوستانی که وارد هستند توضیح دهند.

با تشکر

مشکل در نصب NetCdf

سلام دوستان

سوال اول: من قصد دارم Netcdf رو برای اجرای مدل RegCM4 استفاده کنم. برای نصب بعد از اینکه رفتم در کاربر root این دستور ها رو وارد کردم:

configure/.

make

make install

پیغام نصب موفقیت آمیز داده شد. بعد در نصب Regcm زمانی configure کردن مدل، با خطای عدم نصب Netcdf library مواجه می شم. دلیل چه هست؟

سوال دوم: آیا با دستور make uninstall در پوشه ای که netcdf نصب شده، کلیه فایل های ایجاد شده حذف می شود؟ چون من دستور make uninstall در مسیر زیر وارد کردم

usr/local/bin/netcdf4.1.1/