تعداد ارسال های مرتبط با این موضوع: 2 موردگزینه های بیشتر در کلیک راست

سلام

چطوری میتونم گزینه های بیشتری به کلیک راست موسم در فدورا اضافه کنم. گزینه هایی مثل ساخت یک فایل و...؟

نصب جنگو در فدورا

سلام برای نصب جنگو در فدورا چی کار باید بکنم؟