تعداد ارسال های مرتبط با این موضوع: 1 موردWRF-CHEM PREP-CHEM-SRC-1.5

تو مراحل نصب داده انتشار اضافی بعد از تغییر فایل مربوطه و اجرا با کلی‌ وارنینگ و ارور زیر مواجه شدم: 

Fatal Error: Can't open module file ‘netcdf.mod’ for reading at (1): No such file or directory
compilation terminated.
depend_prepsrc.mk:449: recipe for target 'gocart_background.o' failed
make: *** [gocart_background.o] Error 1

به نظرم خطا مربوط به نبود فایلی به نام netcdf.mod هست. این فایل تو فولدر "include" ظاهراً باید می‌بود. این فایل رو تو فولدر f90 پیدا کردم.