تعداد ارسال های مرتبط با این موضوع: 1 موردncl license

سلام

من فدورا ۲۱ دارم. می خواهم دومین هارو با ncl plotgrids.ncl باز کنم

من ncl رو با binary نصب کردم اونم 6,1 . میام یه scriptو باز کنم که خودم نوشتم ودرسته می نویسه:

 Copyright (C) 1995-2012 - All Rights Reserved
 University Corporation for Atmospheric Research
 NCAR Command Language Version 6.1.0
 The use of this software is governed by a License Agreement.
 See http://www.ncl.ucar.edu/ for more details.

ولی می خوام plotgrids.ncl رو باز کنم یه شکل داغون میاره .