تعداد ارسال های مرتبط با این موضوع: 1 موردintel compiler

سلام من برای نصب fvcom که مدل اقیانوسیست احتیاج به intel compiler دارم.

اگر می شود طرز نصب آن (اینتل)را برایم بگذارید. با تشکر