تعداد ارسال های مرتبط با این موضوع: 1 موردنصب idl روی لینوکس

لطفا بهم کمک کنید چطوری میتونم idl را روی لینوکس نصب کنم؟