تعداد ارسال های مرتبط با این موضوع: 1 موردنصب grib2ctl و wgrib برای خواندن داده‌های گریب در لینوکس

برای خواندن داده‌هایی از نوع grib1 با برنامه گردس لازم است به روش زیر عمل کنید:

گام اول :باید برنامه گردس را بر روی توزیع خود نصب کنید (با استفاده از مدیر بسته‌ها یا دانلود مستقیم از http://grads.iges.org/grads/downloads.html و نصب دستی)

گام دوم: دانلود برنامه grib2ctl از مسیر زیر و ذخیره آن با نام grib2ctl.pl  که با perl اجرا می‌شود: ftp://ftp.cpc.ncep.noaa.gov/wd51we/wgrib.scripts/grib2ctl.pl