تعداد ارسال های مرتبط با این موضوع: 1 موردنصب g2ctl و wgrib2 برای خواندن داده‌های گریب2 در لینوکس

برای خواندن داده‌هایی از نوع grib2 با برنامه گردس لازم است به روش زیر عمل کنید:

گام اول :باید برنامه گردس را بر روی توزیع خود نصب کنید (با استفاده از مدیر بسته‌ها یا دانلود مستقیم از http://grads.iges.org/grads/downloads.html و نصب دستی)

گام دوم: دانلود برنامه g2ctl از مسیر زیر و ذخیره آن با نام g2ctl.pl  که با perl اجرا می‌شود: ftp://ftp.cpc.ncep.noaa.gov/wd51we/g2ctl/g2ctl

گام سوم: دانلود بسته wgrib2 از مسیر زیر: