تعداد ارسال های مرتبط با این موضوع: 1 موردخواندن ctl

باسلام

برای خوندن برنامه ام این مشکل رو دارم وقتی نمودار را با گردس رسم میکنم محورافقی را سال با بازه یک ماهه تعریف کردم و محور قاءم را مقدار متغیرهام هنگام رسم نمودار مقادیر که نمودار انها رسم میشود مثلا بجای اینکه برای 60 سال باشد فقط 20 سال رو رسم میکند و این مقادیر هم روی کل نمودار پخش می شود یعنی هر مقدار در سال خودش رسم نمیشه خواستم بپرسم ایا ctl برنامه ام ایراد داره و چه ایرادی؟