تعداد ارسال های مرتبط با این موضوع: 1 موردران کردن wrf_chem

با سلام

بعد از اینکه wrf_chem  کامپایل شد و من هیچ اروری از اون دریافت نکردم. رانش کردم ولی متاسفانه با اینکه خروجی با ncdump نمایش داده میشه منتها حین اجرای ARWpost  به این ارور می رسه و دیگه جلو نمیره:

*** Error in `./ARWpost.exe': malloc(): memory corruption: 0x0b0d8b20 ***

نمیدونم مشکل از کجاست!!!!

البته بگم موقع ران کردن ورف چم با این که هیچ اروری ندیدم اما تو فایل rsl.error.0000 این ارور مشاهده میشه:

program wrf: error opening wrfinput_d01 for reading ierr=       -1021