تعداد ارسال های مرتبط با این موضوع: 1 موردایراد در apt-get install

سلام

من برای نصب از ۲ دستور زیر استفاده کردم:

sudo dpkg --add-architecture i386
sudo dpkg -i kerio-control-vpnclient-linux.deb

ولی حال که هر دستور apt-get install که می زنم اونو نصب نمی کنه و میگه:

E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages or specify a solution

و بعد با زدن این دستور apt-get -f install اون پکیج نصب نمی شه

ازتون می خواستم بپرسم راهی برای دور زدن این مساله وجود دارد یا نه.

ممنون