تعداد ارسال های مرتبط با این موضوع: 1 موردzlib

آیا دستور زیر برای نصب zlib درسته؟

make install

برای اینکار آدرس رو واسه فولدر zlib قرار دادم. بصورت زیر:

Build_WRF/LIBRARIES/zlib-1.2.7$ make install

و خطای زیر داده شده است: