تعداد ارسال های مرتبط با این موضوع: 1 موردلینوکس

سلام وقتی yum instal "grads رو مینویسم این پیغام رو میده: